Cognitio behandelt ernstige dyslexie

Uw kind rijgt de letters moeilijk aan elkaar. En een ketting van woorden vormt vaak geen logische zin. Lezen is een opgave. Schrijven een hels karwei. Deze ernstige vorm van dyslexie behandelt Cognitio.

Vergoeding van onderzoek en behandeling

Sinds januari 2009 is de vergoedingsregeling voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Ze regelt de vergoeding van het onderzoek en de behandeling.

De vergoede zorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie geldt voor leerlingen van 7 jaar en ouder in het basisonderwijs. Elk kalenderjaar wordt de leeftijdsgrens van 7 jaar een jaar opgetrokken zodat in 2013 alle leerlingen van het basisonderwijs in aanmerking kunnen komen voor vergoede zorg.

Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige enkelvoudige dyslexie, moet de school een leerlingdossier leveren waarbij het vermoeden van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt onderbouwd. Dit dossier bevat een overzicht van de zeer zwakke scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school.

Om scholen hierin bij te staan, is er een checklist Leerlingdossier Dyslexie ontwikkeld. Deze checklist biedt een handig overzicht waarmee kan worden nagegaan of alle nodige informatie voor aanmelding binnen het vergoedingstraject beschikbaar is.

Elke vorm van dyslexie

De vergoede zorg geldt enkel voor leerlingen met een ernstige, enkelvoudige dyslexie. Dit houdt in dat de ernstige dyslexie niet gepaard mag gaan met een andere stoornis zoals dyscalculie, ADHD, autisme of een taalstoornis. Is dit wel het geval, dan vallen deze kinderen buiten de vergoedingsregeling. Het spreekt voor zich dat ook deze kinderen kunnen genieten van gespecialiseerde zorg binnen cognitio.