Vergoede dyslexiezorg en psychologische zorg

Vergoeding van onderzoek en behandeling Ernstige Dyslexie (ED)

Vanaf 1 januari 2015 maakt dyslexiezorg voor kinderen in het basisonderwijs deel uit van de zorgplicht van de gemeenten krachtens de nieuwe jeugdwet. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd zoals is beschreven in het zorgprotocol: het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B). Hierin is de optimale zorg beschreven, gebaseerd op de huidige wetenschappelijke, beroepsinhoudelijke en maatschappelijke inzichten. Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 van kracht. Dit protocol vormt de leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige dyslexie (ED) vanuit de jeugdwet.

Wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van ernstige dyslexie kan gebruik worden gemaakt van deze vergoeding. Om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van diagnostiek en behandeling bij ernstige dyslexie, moet de school een leerling dossier leveren waarbij het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Dit dossier bevat een overzicht van de zeer zwakke scores op lees- en spellingtoetsen en een beschrijving van de geboden hulp op school.

Om scholen hierin bij te staan, is een  checklist Leerlingdossier Dyslexie ontwikkeld.

Een kind komt voor vergoede diagnostiek en eventueel behandeling in aanmerking als blijkt dat:

  • Het kind 3 keer op rij een V min-score of E-score heeft behaald op woordlezen. Het kind behoort dan bij de zwakste 10%
  • Er geen belemmerende kindfactoren aanwezig zijn voor de uitvoerbaarheid.

Vergoeding van psychologische zorg

Per 1 januari 2015 wordt de psychologische zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar geregeld vanuit de jeugdwet. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeentes. Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding vanuit de gemeente is er een verwijzing nodig van een jeugdprofessional van Centrum voor Jeugd en Gezin, een huisarts, een kinderarts of ander medisch specialist of een jeugdarts.  

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvende intake. In dit gesprek wordt samen met u gekeken hoe de zorg opgezet kan worden.

Wij hebben contracten met de negen gemeentes van WBW: Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen en Zundert. Woon je in deze regio, dan kun je bij ons terecht voor vergoede jeugdhulp.

 

 

https://bigdive.eu/articles/navigating-bonus-structures-at-no-verification-casinos.html