Sociaal-emotionele problemen

U merkt

Uw kind zit niet lekker in zijn vel. Het zit in de knoei met zichzelf. Het zelfvertrouwen van uw kind is laag en zijn zelfbeeld is negatief. Uw kind voelt zich angstig of heeft moeite met sociale contacten.  Deze sociaal-emotionele problemen kunnen gepaard gaan met gedragsproblemen zoals boosheid en driftbuien of erg teruggetrokken gedrag.

De leerkracht signaleert

Onaangepast gedrag van uw kind in de klas. Het kind is verbaal erg druk of brutaal of trekt zich terug en komt in een sociaal isolement. Het kind is sneller afgeleid en kan zich moeilijk vastbijten in de opdracht.
Het kind is angstig voor toetsen of presteert ondermaats.
Het kind wordt gepest of neemt de rol van “pester” op zich.

De noodzaak van behandeling

Kinderen met sociaal-emotionele problemen komen vaak in een negatieve spiraal terecht. Het negatief zelfbeeld en het lage zelfvertrouwen leiden vaak tot sociaal isolement en/of gedragsproblemen. Zowel het kind als zijn omgeving lijden onder deze problemen.

Onze aanpak

Allereerst moet gekeken worden waar de oorzaak van de problemen zit. Vaak gaan sociaal-emotionele problemen hand in hand met leerproblemen of met andere problemen (sterfgeval, echtscheiding,…). Soms is er niet meteen een aanwijsbare oorzaak en lijkt het “gewoon in het kind te zitten”. Soms is er sprake van een aangeboren probleem.
De psycholoog gaat in gesprek met ouders, school en kind en brengt het probleem in kaart. Daaruit volgt een aanpak op maat van het kind. Ook ouderbegeleiding en ondersteuning van de leerkracht is mogelijk

Vraag een verkennend gesprek aan