Klachtenprocedure

Als u onverhoopt ontevreden bent ….

Het kan gebeuren dat U als cliënt of als ouder van een minderjarige ciënt een klacht heeft over uw logopedist/pscycholoog of over de logopedische/psychologische  behandeling.

Bespreek deze klacht eerst met uw logopedist/psycholoog. Indien nodig kan er een gesprek gepland worden tussen U, de logopedist/psycholoog en één van de coördinatoren van Cognitio (mevrouw Klep, mevrouw Van Thillo). Komt U er samen niet uit, dan zijn er instanties waar U met uw klacht terecht kunt.

Hieronder vindt U een overzicht van de bevoegde instanties.

Klachten omtrent een logopedische behandeling

Als U klachten heeft omtrent een logopedische behandeling dan kunt U terecht bij de Klachtenloket Paramedici

Klik hier

Klachten omtrent een dyslexiebehandeling

Als U klachten heeft omtrent een dyslexiebehandeling binnen de vergoede dyslexiezorg dan kunt U terecht bij uw gemeente.

Klachten omtrent een psychologische behandeling

Als U klachten heeft omtrent een psychologische behandeling dan kunt U terecht bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)

klik hier