Klachtenprocedure

Als u onverhoopt ontevreden bent ….

Het kan gebeuren dat U als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over uw logopedist/psycholoog of over de logopedische/psychologische behandeling.

Bespreek deze klacht eerst met uw logopedist/psycholoog. Indien nodig kan er een gesprek gepland worden tussen U, de logopedist/psycholoog en één van de coördinatoren van Cognitio (mevrouw Klep, mevrouw Van Thillo). Komt U er samen niet uit, dan zijn er instanties waar U met uw klacht terecht kunt.

Hieronder vindt U een overzicht van de bevoegde instanties.

Klachten omtrent een logopedische behandeling

Als U klachten heeft omtrent een logopedische behandeling dan kunt U terecht bij de Klachtenloket Paramedici

Klik hier

Klachten omtrent een psychologische behandeling

Als er klachten zijn omtrent een psychologische behandeling dan kunt U terecht bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

klik hier

Wij hebben in de praktijk een cliëntenvertrouwenspersoon: Marleen Stevens.

U kunt zich tot haar richten voor onderwerpen die u niet met uw zorgverlener wil bespreken.

marleen@cognitio.nl of 06- 23 14 64 02

Cognitio is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg

klik hier