Grondige diagnose en stapsgewijs behandelplan

Waar het ons om gaat, is uw kind. En hoe we de impact van zijn of haar leerprobleem zo klein mogelijk maken. We focussen dus in eerste instantie niet op rapportcijfers. Al gaan die natuurlijk vaak mee de hoogte in.

Daarom zetten we altijd drie belangrijke stappen:

Stap 1: Verkennend telefoongesprek

Elk kind is anders. En leerproblemen uiten zich vaak op verschillende manieren. Daarom hebben we tijdens het verkennend gesprek geen aandacht voor cijfers en psychologische stempels. We kijken alleen naar de feiten: waar presteert uw kind zwakker, hoe beïnvloedt dat zijn gedrag, welke stappen zette u al …

Na dat eerste gesprek krijgt u een voorstel voor onderzoek.

Stap 2: Grondig onderzoek en diagnose

Onze logopedisten en psychologen komen elke dag kinderen met een leerprobleem tegen. Met een reeks weldoordachte tests peilen we naar intelligentie, geheugensterkte en persoonlijkheid, naar de auditieve en visuele capaciteiten van uw kind en naar zijn lees-, spelling-, en rekenvaardigheden. Zo achterhalen we snel waar hij of zij op een te hoge hindernis stuit en wat zijn of haar sterke kanten zijn.

Pas op: die diagnose is niet altijd wat u verwacht. Want soms uiten leerproblemen zich op verschillende manieren. Onze tests gaan altijd op zoek naar de oorzaak van die moeilijkheden. En dus kijken we heel breed.

Het resultaat? We gaan met u rond de tafel zitten. En we bespreken wat onze tests aan het licht brachten. Zo kunt u geïnformeerd beslissen over de volgende stap. We vertellen u ook welke rol u zelf kunt spelen, en waar een eventuele samenwerking met de school kan liggen.

Stap 3: Stapsgewijs behandelplan

Kunnen we de hindernissen bij uw kind haarscherp in beeld brengen? Dan stellen we ook een gepast begeleidingstraject op. Doorgaans bestaat dat uit wekelijkse sessies met specifieke oefeningen.

Maar niet alle leerproblemen zijn oplosbaar. Zo gaan dyslexie en dyscalculie vaak een leven lang mee. In die gevallen leren we uw kind optimaal omgaan met zijn tekortkoming. Zodat hij straks volop zijn kansen krijgt op school en op de arbeidsmarkt.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Vrijblijvend gesprek

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Vrijblijvend gesprek