Grondige diagnose en stapsgewijs behandelplan

Waar het ons om gaat, is uw kind. En hoe we de impact van zijn of haar gedragsprobleem, sociaal-emotioneel probleem, logopedisch probleem en/of leerprobleem zo klein mogelijk maken. Samen met alle betrokkenen gaan we aan de slag om uw kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de maatschappij, zodat hij of zij opgroeit tot een evenwichtig en gelukkig persoon. 

Daarom zetten we altijd drie belangrijke stappen:

Stap 1: Verkennend telefoongesprek

Elk kind is anders. En sociaal-emotionele problemen of leerproblemen uiten zich vaak op verschillende manieren. Daarom hebben we tijdens het verkennend gesprek geen aandacht voor cijfers en psychologische stempels. We kijken alleen naar de feiten: wat merkt u als ouder, waar presteert uw kind zwakker, hoe beïnvloedt dat het gedrag, welke stappen zette u al …

Na dat eerste gesprek krijgt u een voorstel voor onderzoek.

Stap 2: Grondig onderzoek en diagnose

Onze logopedisten en psychologen komen elke dag kinderen met psychologische problemen en leerproblemen tegen. Met een reeks weldoordachte tests peilen we naar intelligentie, geheugensterkte en persoonlijkheid, naar de auditieve en visuele capaciteiten van uw kind en naar de lees-, spelling-, en rekenvaardigheden. Zo achterhalen we snel waar hij of zij op een te hoge hindernis stuit en wat zijn of haar sterke kanten zijn.

Pas op: die diagnose is niet altijd wat u verwacht. Want soms uiten problemen zich op verschillende manieren. Onze tests gaan altijd op zoek naar de oorzaak van die moeilijkheden. En dus kijken we heel breed.

Het resultaat? We gaan met u rond de tafel zitten. En we bespreken wat onze tests aan het licht brachten. Zo kunt u geïnformeerd beslissen over de volgende stap. We vertellen u ook welke rol u zelf kunt spelen, en waar een eventuele samenwerking met de school kan liggen.

Stap 3: Stapsgewijs behandelplan

Kunnen we de hindernissen bij uw kind haarscherp in beeld brengen? Dan stellen we ook een gepast begeleidingstraject op. Doorgaans bestaat dat uit wekelijkse sessies met specifieke oefeningen.

Maar niet alle problemen zijn oplosbaar. In die gevallen leren we uw kind optimaal omgaan met zijn of haar stoornis of probleem. Zodat hij of zij straks volop kansen krijgt in de maatschappij. 

Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Vrijblijvend gesprek

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek

Vrijblijvend gesprek